[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก



  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

   ประวัติโรงเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน กิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง(อำเภอน้ำเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาธิการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในบ้านโคก บ้านซำตารมย์ บ้านศรีอุดม และหมู่บ้าในชุมชนใกล้เคียง ใช้ศาลาการเปรียญของวัดบ้านโคกเป็นที่เปิดเรียน
     ต่อมาในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ให้ใช้อาคารเรียนและสถานที่เป็นที่เรียนชั่วคราว จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นที่เรียนและสำนักงานโดยมี ว่าที่ร้อยโท ทรงชาย ศรีบูรณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี พ.ศ.2535 ได้ร่วมมือกับชุมชนในการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เสาธง ห้องน้ำ/ห้องส้วม ร่วมบริจาคเงิน แรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จ บนพื้นที่ประมาณ 45 ไร่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ให้ชื่อว่าโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ตั้งอยู่ที่ บ้านโคก หมู่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 โทรศัพท์ 0-86-468-2397 E-mail : tpss2548@hotmail.com Website : http://www.tpss.ac.th
     โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์บ้านโคก พื้นที่ประมาณ 45 ไร่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา จัดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 502 คน ครู 24 คน ผู้บริหาร 2 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน 2 คน นักการ จำนวน 1 คน ยาม จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ผู้บริหารคนปัจจุบันนายก่อพงศ์ พรหมทา
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวีระชิต คำชมภู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้ คู่คุณธรรม “ปรัชญา สธฺมมา” คำขวัญของโรงเรียน “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำพาสัมมาชีพ ” เพื่อให้คุณภาพของนักเรียนเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่ายกาย จิตใจ สติปัญญาและการพัฒนาอาชีพ มองเห็นคุณค่าของตนของผู้อื่น ของสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความรู้และทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คบเพลิง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน ความรอบรู้ เสมาธรรมจักร หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธ ศาสนาการเห็นคุณค่าของตนและของคนอื่น การปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ สีประจำโรงเรียน ม่วง-แสด ม่วง หมายถึง คุณธรรมและความมั่นคง แสด หมายถึง สติปัญญาอัดปราดเปรื่อง อักษรย่อ ต.ป.ส.