ชื่อ - นามสกุล :นายพิทักษ์ชัย ผายบึงแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนงาน
ที่อยู่ :โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :045-xxxxxx
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงาน