ชื่อ - นามสกุล :นายสมอง กันเทพา
ตำแหน่ง :ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :045-xxxxxx
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าวัดผล