หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 24 มกราคม 2563 : โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โดย : admin
อ่าน : 1185
เสาร์์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

24 มกราคม 2563 : โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพครูโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยผู้อำนวยการก่อพงศ์  พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี เป็นประธานในการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ปิยะพร. พุ่มแก้ว รองคณะบดีคณะคุรุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการจัดการอบรมฯ ในการอบรมฯ ในครั้งนี้มีโรงเรียนมีผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มสัตตพระวิหาร จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี โรงเรียนบกวิทยาคมและโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยรอยยิ้ม ทุกคนต่างตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างดี 

สามารถดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่    --->>   http://bit.ly/2tR2auJ