หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 12 มิถุนายน 2563 : วันรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ม.1 และ ม.4
โดย : admin
อ่าน : 430
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีโดยการนำของนายก่อพงศ์ พรหมทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นางสุนิสา ใจใหญ่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  โดยในช่วงเช้าจะเป็นการรับรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในช่วงบ่ายจะเป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการเน้นความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมวันรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 บนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือนิวนอร์มัล (New Normal) ในยุคโควิด-19  โดยจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรการความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดย ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองที่มาร่วมงานฯ ก่อนเข้าเรียนโรงเรียนสวนหน้ากากอนามัย มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้โรงเรียนได้ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อ
ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมวันรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ได้อย่างปลอดภัย 
สามารถดูภาพกิจกรรมได้ทั้งหมดที่  https://bit.ly/3fgp3Ka